Logo Sberne suroviny

Projekt: Instalace FVE na adrese Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001273  je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie z veřejných zdrojů prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na halu společnosti.

Dosáhnout energetické úspory přechodem na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (sluneční energie), která pomůže snížit závislost provozní činnosti na odběru energie z distribuční sítě, bylo našim cílem. V důsledku toho také došlo ke snížení dopadů na životní prostředí, snížení spotřeby energie z distribuční sítě a jejich dopadu na životní prostředí v důsledku způsobu její výroby. V ekonomickém důsledku se nám podařilo snížit i provozní náklady.

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Plakát ke stažení

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross