Logo Sberne suroviny

Ekologické poradenství

Službu nabízíme všem, kteří potřebují v rámci své činnosti poradit v oblasti životního prostředí a legislativních požadavků.

Zajišťujeme

 • odborné poradenství, smluvní dozor u zákazníka se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření v oboru ekologie
 • vytvoření, spuštění a dozor nad systémem odpadového hospodářství u zákazníka
 • poradenství a zajištění servisu při likvidaci odpadů včetně nebezpečných
 • zastoupení Vaší společnosti při styku se státní správou ve všech oblastech týkajících se životního prostředí
 • školení v rámci oblasti životního prostředí
 • registr právních předpisů
 • hodnocení rizik ekologické újmy

Odpady

 • vypracujeme žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady ( v případě potřeby, pro skladování )
 • upuštění od třídění
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP, registrace do ISPOP
 • roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad
 • značení nádob, shromažďování míst a skladů
 • interní směrnice pro nakládání s odpady
 • zajištění rozborů odpadů

Schází vám nějaké informace?

KONTAKT
© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross