Logo Sberne suroviny

Dne 30.11.2021 proběhlo Ocenění Českých Lídrů za rok 2021. Mezi 1529 tuzemských podniků s nejlepšími ekonomickými výsledky se do užšího výběru dostala i uherskohradišťská firma Sběrné suroviny UH, s.r.o. vedená panem Rudolfem Mazánkem. Vavříny v této soutěži sbírají úspěšné a transparentní české firmy s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci.

Odborná komise vybrala celkem 118 finalistů, kteří splnili požadovaná kritéria soutěže. Přední místa byla rozdělena podle krajů. Sběrným surovinám UH, s.r.o. se podařilo ve Zlínském kraji uspět a získat cenné druhé místo, a to za krajským vítězem firmou MMCITÉ.

“Chtěl bych poděkovat za získání Ocenění českých lídrů Zlínského kraje. Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je to pro nás velká motivace a závazek do budoucna. Velké poděkování si zaslouží především naši zaměstnanci, kteří i v tak nelehké době odvádí skvělou práci.” sdělil jednatel společnosti Rudolf Mazánek.

Uherské Hradiště se stalo vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny dne 8. června 2022 na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cena je každoročně udělována obci nebo městu s nejlepším odpadovým hospodářstvím. Do soutěže pořádané firmou EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.

Uherské Hradiště si hlavní cenu odneslo i v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Druhé místo mezi městy obsadily jihočeské Trhové Sviny a třetí byla Polná na Jihlavsku. Hlavní, putovní cena se do Uherského Hradiště přestěhuje z Chocně, která soutěž vyhrála v loňském roce.

“Zisk Křišťálové popelnice pro Uherské Hradiště je velkým úspěchem. Poděkování patří především občanům našeho města“ sdělil jednatel společnosti Sběrné Suroviny UH, s.r.o. Rudolf Mazánek ml.

Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu a také obce, které sbírají všechny komodity.

Podle dat společnosti EKO-KOM loni každý obyvatel ČR v průměru vytřídil 71,8 kilogramu odpadů, tedy o pět kilogramů více než o rok dříve. Celková míra recyklace a využití nevratných obalů, kterých loni dali výrobci na trh 1,33 milionu tun, dosáhla 77 procent. Nejvyšší míra využití byla podle firmy tradičně u papírových obalů, u nichž recyklace a energetické využití dosáhlo 91 procent. Následovalo sklo s 81 procenty dosažené míry recyklace a využití, plasty s 75 procenty a kovy s 63 procenty.

V roce 2021 pravidelně třídilo odpady 73 procent obyvatel, přičemž nejčastěji třídí odpady podle zjištění firmy lidé ve věku 30 až 49 let. Lidé loni mohli odpady třídit do 678 446 barevných kontejnerů a menších nádob, což bylo meziročně zhruba o 120 000 více. Vedle toho mohou někteří občané třídit doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Dovolte nám vás informovat, že jsme získali osvědčení RODINNÝ PODNIK ČR.

Naše společnost splnila požadavky Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019,  a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Již od roku 2013 se stáváme finalisty soutěže Vodafone firma roku. A letos tomu nebylo jinak. Opět se nám podařilo dostat se do TOP 10 firem Zlínského kraje a stát se tak i letos finalisty této prestižní soutěži Vodafone Firma roku 2018, která je určena pro všechny firmy v České republice. První tři místa ve Zlínském kraji slavily firmy Retigo, s.r.o., Servis Climax, a.s. a HYDRAULICS s.r.o.

Děkujeme všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci při zajištění materiálového využití a ekologické likvidace odpadu, výsledkem které byla po šesté v řade naše účast mezi 10 TOP firmami Zlínského kraje v soutěži Vodafone Firma roku 2018.“ Vyjádřil své poděkování jednatel společnosti Rudolf Mazánek.

Společnost Sběrné suroviny UH se popáté probojovala do TOP 10 nejlepších firem Zlínského kraje a k tomu získala ocenění Vodafone Odpovědná firma roku 2017.

Neskutečné množství podnikatelských ale i životních příběhů, a především ukázka píle, odhodlanosti a touhy po úspěchu, to už neodmyslitelně patří k podnikatelské soutěži Vodafone Firma roku.

Mezi firmami odbornou porotu nejvíce zaujala společnost Ray Service z Uherského Hradiště. Jejími zákazníky jsou globální výrobci v oblasti leteckého, obranného a motorsport průmyslu. Firma vyrostla ze tří zaměstnanců na současných 200 za použití pouze kapitálu, který vytvořila sama za dobu svého působení a etablování se do dodavatelských řetězců významných světových výrobců.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2017. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. Ve Zlínském kraji vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Sběrné suroviny UH. „Porota Nadace Vodafone ocenila přístup společnosti k zaměstnancům, zaměstnanecké benefity a individuální přístup k zaměstnancům s malými dětmi s možností využívání částečných pracovních úvazků a flexibilní pracovní doby. Ve svém regionu patří mezi významné podporovatele ekologických akcí, jako jsou Den Země a Ukliďme Česko. V letošním roce uspořádali již 7. ročník soutěže „Ekosoutěž“ pro školy ve sběru druhotných surovin. Aktivně podporují mládežnické sportovní kluby a festivaly Slovácké léto a Jeden Svět Zlín,“ zdůvodnil volbu Jan Fencl z Vodafone Czech Republic.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2017 i Vodafone Odpovědná firma roku 2017 se uskuteční 6. prosince na pražském Žofíně.

Držte nám palce!

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Více než 42 miliard korun. Takového obratu dosáhli v roce 2017 finalisté letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, ze kterých porota na základě ekonomických výsledků vybírala vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Celkem 85 finalistů vzešlo z 1327 firem, které letos vyhověly kritériím soutěže.

U nominovaných transparentních společností s českými majiteli se nejdříve provedlo hodnocení úrovně jejich hospodaření formou výpočtu Indexu Cribis, který vychází z údajů v účetních závěrkách doplněných o důležité nefinanční ukazatele. Následně proběhlo hodnocení poroty využívající navíc další informace o finalistech jako je jejich podnikatelský příběh či různé společensky záslužné aktivity.

A kdo jsou ČEŠTÍ LÍDŘI? Představitelé českého kapitálu, kteří podnikají transparentně. Významní zaměstnavatelé a hybatelé ekonomiky. Na třetí pozici skončily Sběrné suroviny UH s.r.o., které zajišťují komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

Všem vítězům gratulujeme!

Sběrné suroviny UH získaly na shromáždění odpadových firem v Hong Kongu čestnou funkci

Od 22. do 24. května se v čínském Hong Kongu konala konference s názvem BIR World Recycling Convention & Exhibition, které se účastnilo přes 900 profesionálů v oblasti třídění odpadů a recyklace. Na shromáždění se prezentovala i společnost Sběrné suroviny UH, jejíž zástupce si z konference odvezl čestnou funkci viceprezidenta.

Uherskohradišťská společnost Sběrné suroviny UH poskytující komplexní služby v odpadovém hospodářství se na začátku května 2017 zařadila mezi světové odpadové společnosti a sdružení, které ovlivňují celosvětový trh s odpady, a stala se dalším významným členem asociace Bureau of International Recycling (BIR). Na shromáždění členů asociace v Hong Kongu, které probíhalo na konci května, se pak prezentovala jako silný a solidní partner v zahraničním obchodě v oblasti zpracování odpadů.

Na konferenci byly Sběrné suroviny UH zvoleny do předsednictva pro divizi papír, kde byl do prestižní funkce viceprezidenta jmenován obchodní zástupce pro zahraniční obchod Martin Šoth. „Nabídku asociace BIR stát se viceprezidentem divize pro papír považuji za obrovskou poctu a čest. Zvolení do této čestné funkce je pro mě zároveň důkazem, že to, co naše společnost dělá a vytváří, je na vysoké mezinárodní úrovni,“ vyjádřil se ke svému jmenování Šoth. „Dosažení této funkce však nepovažuji za svůj osobní úspěch, nýbrž za kolektivní úspěch všech zaměstnanců Sběrných surovin UH,“dodal nově zvolený viceprezident pro divizi papírŠoth byl jmenován na základě rezignace dosavadního viceprezidenta asociace BIR pro divizi papír, Jaroslava Dobeše z firmy Remat, s.r.o.

Asociace BIR se dělí na jednotlivé divize dle zpracování materiálu. Každá divize má své předsednictvo, jehož úkolem je sledovat vývoj všech trhů a vlivů, které na ně působí. Funkce viceprezidenta pro divizi papír tak zahrnuje analýzu vývoje trhu s papírem na českém trhu a zasílání reportu dvakrát do roka. Tento report se pak prezentuje ve zprávě před summitem, který se koná vždy v květnu a v říjnu. Na summitech jsou projednávány výsledky jednání s představiteli států a zpracovateli odpadu, dále analýzy trhů a jednotlivých vlivů. Smyslem těchto shromáždění je také utužování vztahů mezi zpracovateli recyklovatelných materiálů. První letošní summit se konal v Hong Kongu v Číně, druhý bude probíhat v New Delhi v Indii.

BIR byla založena jako první federace na podporu zájmů recyklačních společností v mezinárodním měřítku. V současné době sdružuje přes 760 členských společností ze soukromého sektoru a 36 národních asociací ve více než 70 zemích. Federace poskytuje dynamické fórum pro sdílení poznatků a zkušeností a slouží jako platforma pro budování obchodních vztahů a podporu recyklace mezi dalšími průmyslovými sektory a politickými činiteli.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o. již potřetí zabodovala ve výročních podnikatelských cenách, které každoročně vyhlašují Hospodářské noviny. Stala se tak finalisty krajského kola soutěže Vodafone Firma roku 2015 a zařadila se mezi TOP 10 nejlepších firem Zlínského kraje.

Ve středu 14. října 2015 se v hotelu Baltaci ve Zlíně uskutečnilo oficiální vyhlášení soutěže Vodafone Firma roku 2015 a ocenění nejúspěšnějších firem Zlínského kraje. Vítězné firmy vzešly z hlasování odborné poroty složené ze zástupců partnerů, asociací a cechů. Pro každé regionální kolo bylo určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. O přední příčky se podělily firmy KOMA Modular, Irisa a Oxalis.

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Společnost Sběrné suroviny UH zabodovala v soutěži „Českých 100 nejlepších“

Uherskohradišťská společnost Sběrné suroviny UH, která se zabývá zpracováním a likvidací odpadu, se umístila v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za rok 2015 v rámci oborové kategorie „Dynamický růst a stabilita“. Slavnostní galavečer se konal 25. listopadu ve Španělském sále na Pražském hradě. Diplom za Sběrné suroviny UH převzal za přítomnosti 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života jednatel společnosti Rudolf Mazánek.

„Z umístění v této prestižní soutěži mám upřímnou radost. Pro naši firmu je to opravdu velká čest být mezi stovkou těch nejlepších,“ říká jednatel společnosti Rudolf Mazánek. „Toto ocenění je zároveň pochvalou pro celý náš tým a pro mě osobně potvrzením, že práci, kterou děláme, děláme dobře,“ dodává Mazánek.

To, že se společnost rok od roku dynamicky vyvíjí, dokládá například založení nové společnosti Sběrné suroviny UH Slovakia nebo navýšení počtu zaměstnanců oproti předchozímu roku o 15%.   I přes neustálé změny na trhu komodit, si firma dále buduje pevnou základnu a stává se tak stabilnější a respektovanou společností na trhu.

Společnost Sběrné suroviny UH poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství a spolupracuje s fyzickými i právnickými osobami, obcemi a městy. Na českém trhu působí už 16 let a v současné době má přes 60 zaměstnanců.

Cenu „Českých 100 nejlepších“ uděluje od roku 1996 Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci COMENIUS.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Jsme firma, která klade důraz na ekologii a společenskou odpovědnost. Proto cítíme povinnost zapojit se do úklidové akce nejen jako mediální partneři, ale také firemním úklidem. Zapojení našich zaměstnanců do úklidu skládky v našem nejbližším okolí jsme pojali jako neotřelou formu teambuildingu. Pokud ani Vám není Vaše okolí lhostejné a máte zájem pomoct nám, můžete se do akce zapojit jako dobrovolníci. Každá pomoc je vítaná!

Jak se stát dobrovolníkem?

Pokud máte zájem se do akce zapojit jako dobrovolník, přihlaste se na webu akce

http://www.uklidmecesko.cz/event/10249/ Najdete zde veškeré potřebné informace.

Můžete se zapojit jako cyklisté anebo pěší dobrovolníci

Vzhledem k umístění naši společnosti na ulici Průmyslová jsme si zvolili nově vznikající černou skládku v ul. Jana Evangelisty Purkyně v UH (v blízkosti Uherskohradišťské nemocnice). Dále se vydáme uklidit trasu kolem naši společnosti.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross