Logo Sberne suroviny

V měsíci září probíhá akce na výkup železa a železného šrotu. Přivezte k nám železo a nad 100 Kg od nás dostanete drobný dárek. Těšíme se na vás v našem sběrném dvoře na Průmyslové ulici 1147 v Uherském Hradišti.  Za návštěvu děkujeme!

V roce 2022 jsme ke zpětnému odběru a následné recyklaci odevzdali 1 114 kg odpadních baterií.

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše firma vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

 Jakým rozsahem naše firma přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 13,25 MWh elektřiny, 1 139,95 litrů ropy, 166,26 m3 vody a 5,12 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 120, 96 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 486,40 kg.

Aktuálně hledáme následující pozice:

Hlavní účetní
Samostatná (ý) účetní
řidič „E“ hydraulická ruka
obchodní zástupce – nebezpečný odpad a barevné kovy
.

Veškeré pozice včetně všech podrobností najdete zde: https://rmfi.cz/kariera

Opakovaně jsme podpořili projekt Sociální automobil 🚗 pro Senior centrum v Uherském Hradišti. Tentokrát se jednalo o nákup vozu Dacia Lodgy. Bylo nám ctí!

Z důvodů velkých zásob jsou ceny lepenky hluboko pod náklady na dotřídění, slisování a dopravu do papíren. Proto aktuálně není možné odebírat tento druh papíru, a to ani bezplatně, podobně jako před dvěma lety, kdy byla situace obdobná. Poptávka po obalové lepence je ze strany papíren v současné době téměř nulová. Vlivem celosvětové poptávky a především ceny papíru pak města, obce a firmy v některých dobách za papír peníze dostávají a jindy za něj musí platit. V současné době jsou ale náklady na odběr papíru stále nižší než poplatky za jeho likvidaci na skládkách.

Aktuálně se stále vykupují tiskoviny za 2 Kč/kg, ale stejně jako například u energií, i v surovinových oblastech dochází k prudkým výkyvům poptávky a ceny. Na přelomu roku snad dojde na trhu papíru ke zlepšení situace.

Dnes ve středu 5. října 2022 proběhla na Hematologicko – transfuzním oddělení v Uherském Hradišti super charitativní akce s názvem PŮL LITRU NADĚJE s rádiem Kiss. Tato celospolečensky prospěšná akce je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, která si klade za cíl rozšířit základnu bezplatných dárců krve, kterých je trvale málo a zároveň tak pomoci těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Sběrné suroviny UH a RMF Invest byli partnery této akce a to nejen materiálně, ale také se jí zúčastnili aktivně naši zaměstnanci. Například Michal Buksa je již zasloužilým veteránem transfuzního oddělení s počtem více než 60 odběrů. Děkujeme rádiu KISS za uspořádání této akce a taktéž všem našim zaměstnancům a dalším, kteří tuto charitativní akci podpořili.

“V roce 2013 jsem díky této akci šla darovat krev poprvé a od té doby chodím vždy, když mi to zdraví a čas dovolí. Ráda pomůžu v takto důležité a potřebné věci, jako je darování krve a třeba jsem tím i inspirovala některé kolegy v rámci naší skupiny,” usmívá se Kristýna Přikrylová.

Ve čtvrtek 29. září 2022 se na půdě Obchodní akademie Uherské Hradiště uskutečnil již 3. ročník celostátní soutěže VOŠTALENT. Velmi rádi jsme opakovaně tuto skvělou akci podpořili. V soutěži studenty z vyšší odborné školy Uh. Hradiště doplnili další soutěžící z Jablonce, Ostravy, Valašského Meziříčí a Zlína. Soutěž se skládá celkem ze tří částí – znalostního testu, případových studií a diskuze s odbornou porotou, v jejímž čele letos usedla Ing. Zdeňka Maralíková, zástupkyně Asociace vyšších odborných škol. Naši společnost zastupovala Ing. Bc. Kristýna Přikrylová, MBA, LL.M. Škola měla zastoupení dvou pedagogů ze sekce odborných ekonomických předmětů. Čtveřici porotců doplnil Ing. Petr Holica ze Svazu průmyslu a dopravy.  Všem soutěžícím velmi gratulujeme za předvedené výkony.

“Těší mě, že se jako firemní partneři můžeme zapojit do této soutěže. Jako člen poroty můžu potvrdit, že letošní účast byla hojná a zúčastnily se školy např. až z Jablonce nad Nisou. Vědomosti soutěžících byli velmi vyvážené. Soutěžící psali vědomosti test, poslední kolo soutěže spočívalo v osobním rozhovoru s porotou, kde se proměřoval všeobecný rozhled a padly otázky z aktuální ekonomické situace (energetická krize, vstup ČR do EU, otázky typu rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou, výroky pana Tomáše Bati…), sdělila Kristýna Přikrylová.”

Od 1. 9. se mohou základní i mateřské školy (nejen z regionu Zlínského kraje) zapojit do našeho ♻️ 13. ročníku Ekosoutěže. ✅ Pravidla soutěže a další instrukce najdete na našich nových www stránkách www.ekosoutez.cz

© 2023 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross