Logo Sberne suroviny

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše firma vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

 

Jakým rozsahem naše firma přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Za rok 2023 bylo zpracováno naší firmou 10 580 kg elektrozařízení.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 21,91 MWh elektřiny, 1884 litrů ropy, 274,84 m3 vody a 8,46 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 199,96 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 804,08 kg.

 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

 

Od pátku 1.3.2024 přecházíme na letní provoz. Sběrný dvůr Průmyslová ul. 1147 bude otevřen od března do října následovně:
po – pá 7:00 – 17:00
so – 8:00 – 12:00
ne – zavřeno

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oznamujeme návštěvníkům, že v pátek 19.1.2024 bude otevírací doba sběrného dvora na Průmyslové ulici jen do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba našich sběrných dvorů přes vánoční svátky.

Sběrný dvůr Průmyslová ulice, Uherské Hradiště.

vanoce 2024 uh

Sběrný dvůr Vlčnovská ulice, Uherský Brod.

vanoce 2024 ub

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2023 a do roku 2024 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Společně s Vámi to táhneme již 23 let. Děkujeme!

Projekt: Instalace FVE na adrese Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001273  je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie z veřejných zdrojů prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na halu společnosti.

Dosáhnout energetické úspory přechodem na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (sluneční energie), která pomůže snížit závislost provozní činnosti na odběru energie z distribuční sítě, bylo našim cílem. V důsledku toho také došlo ke snížení dopadů na životní prostředí, snížení spotřeby energie z distribuční sítě a jejich dopadu na životní prostředí v důsledku způsobu její výroby. V ekonomickém důsledku se nám podařilo snížit i provozní náklady.

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Plakát ke stažení

Ve čtvrtek 12.10.2023 naše společnost podpoří, tak jako již dlouhodobě, akci na podporu dárcovství krve v Uherskohradišťské nemocnici na Hematalogicko – transfuzním oddělení. Je nám ctí se na takové akci podílet nejen podporou dárců, ale také darováním krve některých z našich zaměstnanců.

Pokud vám záleží na životech jiných, přijďte darovat krev společně s rádiem KISS. Tato celospolečensky prospěšná akce je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, která si klade za cíl rozšířit základnu bezplatných dárců krve, kterých je trvale málo a zároveň tak pomoci těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Dovolujeme si Vás informovat o akční ceně na výkup AUTOBATERIÍ 

nad 500 kg – 17,80 Kč/kg
nad 1000 kg – 18,80 Kč/kg
nad 5000 kg – 19,50 Kč/kg

Ceny jsou stanoveny pro pobočku Uherského Hradiště. 

Platnost cen: 18. 10. 2023

V měsíci září probíhá akce na výkup železa a železného šrotu. Přivezte k nám železo a nad 100 Kg od nás dostanete drobný dárek. Těšíme se na vás v našem sběrném dvoře na Průmyslové ulici 1147 v Uherském Hradišti.  Za návštěvu děkujeme!

V roce 2022 jsme ke zpětnému odběru a následné recyklaci odevzdali 1 114 kg odpadních baterií.

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross