Logo Sberne suroviny
3. 4. 2024

Ochrana životního prostředí byla i v roce 2023 pro naši společnost prioritou

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše firma vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

 

Jakým rozsahem naše firma přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Za rok 2023 bylo zpracováno naší firmou 10 580 kg elektrozařízení.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 21,91 MWh elektřiny, 1884 litrů ropy, 274,84 m3 vody a 8,46 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 199,96 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 804,08 kg.

 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

 

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross