Logo Sberne suroviny
28. 5. 2023

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše firma vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

 Jakým rozsahem naše firma přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 13,25 MWh elektřiny, 1 139,95 litrů ropy, 166,26 m3 vody a 5,12 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 120, 96 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 486,40 kg.

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross