Logo Sberne suroviny
9. 10. 2023

Podporujeme akci Půl litru naděje s rádiem KISS Publikum

Ve čtvrtek 12.10.2023 naše společnost podpoří, tak jako již dlouhodobě, akci na podporu dárcovství krve v Uherskohradišťské nemocnici na Hematalogicko – transfuzním oddělení. Je nám ctí se na takové akci podílet nejen podporou dárců, ale také darováním krve některých z našich zaměstnanců.

Pokud vám záleží na životech jiných, přijďte darovat krev společně s rádiem KISS. Tato celospolečensky prospěšná akce je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, která si klade za cíl rozšířit základnu bezplatných dárců krve, kterých je trvale málo a zároveň tak pomoci těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross