Logo Sberne suroviny
6. 6. 2016

Sběrné suroviny UH získaly na shromáždění odpadových firem v Hong Kongu čestnou funkci

Sběrné suroviny UH získaly na shromáždění odpadových firem v Hong Kongu čestnou funkci

Od 22. do 24. května se v čínském Hong Kongu konala konference s názvem BIR World Recycling Convention & Exhibition, které se účastnilo přes 900 profesionálů v oblasti třídění odpadů a recyklace. Na shromáždění se prezentovala i společnost Sběrné suroviny UH, jejíž zástupce si z konference odvezl čestnou funkci viceprezidenta.

Uherskohradišťská společnost Sběrné suroviny UH poskytující komplexní služby v odpadovém hospodářství se na začátku května 2017 zařadila mezi světové odpadové společnosti a sdružení, které ovlivňují celosvětový trh s odpady, a stala se dalším významným členem asociace Bureau of International Recycling (BIR). Na shromáždění členů asociace v Hong Kongu, které probíhalo na konci května, se pak prezentovala jako silný a solidní partner v zahraničním obchodě v oblasti zpracování odpadů.

Na konferenci byly Sběrné suroviny UH zvoleny do předsednictva pro divizi papír, kde byl do prestižní funkce viceprezidenta jmenován obchodní zástupce pro zahraniční obchod Martin Šoth. „Nabídku asociace BIR stát se viceprezidentem divize pro papír považuji za obrovskou poctu a čest. Zvolení do této čestné funkce je pro mě zároveň důkazem, že to, co naše společnost dělá a vytváří, je na vysoké mezinárodní úrovni,“ vyjádřil se ke svému jmenování Šoth. „Dosažení této funkce však nepovažuji za svůj osobní úspěch, nýbrž za kolektivní úspěch všech zaměstnanců Sběrných surovin UH,“dodal nově zvolený viceprezident pro divizi papírŠoth byl jmenován na základě rezignace dosavadního viceprezidenta asociace BIR pro divizi papír, Jaroslava Dobeše z firmy Remat, s.r.o.

Asociace BIR se dělí na jednotlivé divize dle zpracování materiálu. Každá divize má své předsednictvo, jehož úkolem je sledovat vývoj všech trhů a vlivů, které na ně působí. Funkce viceprezidenta pro divizi papír tak zahrnuje analýzu vývoje trhu s papírem na českém trhu a zasílání reportu dvakrát do roka. Tento report se pak prezentuje ve zprávě před summitem, který se koná vždy v květnu a v říjnu. Na summitech jsou projednávány výsledky jednání s představiteli států a zpracovateli odpadu, dále analýzy trhů a jednotlivých vlivů. Smyslem těchto shromáždění je také utužování vztahů mezi zpracovateli recyklovatelných materiálů. První letošní summit se konal v Hong Kongu v Číně, druhý bude probíhat v New Delhi v Indii.

BIR byla založena jako první federace na podporu zájmů recyklačních společností v mezinárodním měřítku. V současné době sdružuje přes 760 členských společností ze soukromého sektoru a 36 národních asociací ve více než 70 zemích. Federace poskytuje dynamické fórum pro sdílení poznatků a zkušeností a slouží jako platforma pro budování obchodních vztahů a podporu recyklace mezi dalšími průmyslovými sektory a politickými činiteli.

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross